Myter og fakta om private daginstituioner

Påstand: Nogle private daginstitutioner kan trække overskud ud.

 

Fakta: 90% af de private daginstitutioner er selvejende institutioner, hvilket er lidt som en forening med vedtægter. De kan slet ikke trække et overskud ud, for et teoretisk overskud skal altid blive i institutionen og bruges til dens formål.

 

10% af de private daginstitutioner har en juridisk konstruktion som en virksomhed. Det har de typisk, fordi det var sådan, at stifterne hurtigt kunne komme i gang og låne til opstartsudgifter ved at stille sikkerhed i fx egen bolig. Men da alle daginstitutioner har samme økonomi (samme tilskud), har de privatejede ikke bedre forudsætninger for at skabe overskud, end fx de kommunale har.

 

Uanset ejerform kunne man stille samme krav til alle daginstitutioner, som man gør til de kommunale: Et krav om revisorpåtegnet regnskab der viser, at pengene går direkte til ansættelse af mere personale. Det krav ville binde de private daginstitutioner på præcis samme måde, som det binder kommunale institutioner.

 

Man kan altså sagtens give penge til de private og være sikker på, at pengene ikke ender i ejernes lommer.

 

Påstand: De private daginstitutioner tager ikke imod børn med særlige behov på samme måde som de kommunale.

 

Fakta: Efter dagtilbudslovens § 26 kan private daginstitutioner selv bestemme optag af børn. Det fremgår dog af vejledningen af dagtilbudsloven, at private institutioner skal opsætte retningslinjer for optagelse af børn, som skal følge almindelige retsprincipper, herunder lighedsprincippet og forbud mod at diskriminere på baggrund af race, køn, religion eller lignende. Det fremgår endvidere af vejledningen, at kommunalbestyrelsen ved godkendelse af den private daginstitution skal sikre, at den private daginstitutions optagelsesregler sikrer samme rummelighed som kommunens tilbud (jf. vejledning til dagtilbudsloven pkt. 311).

 

Private daginstitutioner kan med andre ord ikke fravælge børn, fordi de fx har særlige støttebehov. Hvis institutionen ikke overholder dagtilbudsloven, kan den miste sin godkendelse og dermed ret til at drive daginstitution.

 

Påstand: Nogle private daginstitutioner har ikke overenskomst for deres ansatte.

 

Fakta: Ligesom på resten af arbejdsmarkedet er der aftalefrihed vedrørende løn- og arbejdsvilkår, og det er op til arbejdsgivere og ansatte at indgå overenskomst. Alle de private daginstitutioners organisationer anbefaler overenskomst, og flere og flere kommer til.

 

Private daginstitutioner har dog generelt høj medarbejder- og forældretilfredshed, hvilket tyder på generelt set gode arbejdsmiljøer og arbejdsvilkår.

 

Private daginstitutioner er, som alle andre daginstitutioner, underlagt dagtilbudsloven og tilsyn med overholdelse af regler om fx arbejdsmiljø, pædagogisk kvalitet mv.

 

Hvis man vil tvinge alle til overenskomst, kan en mulighed være i de kommunale godkendelseskriterier at kræve ansættelsesvilkår på samme niveau med de kommunale institutioner (sådan gøres det i fx Københavns Kommune).